De medewerkers van Nouryon staakten in juli, september én oktober voor een nieuwe cao. Vooral een tekort in het pensioenfonds stuitte het personeel tegen de borst. Het personeel eiste van, toen nog, AkzoNobel een bijstorting van 400 miljoen euro in het pensioenfonds. Ook moesten de lonen bij het bedrijf omhoog, zo meldt RTV Oost.

Het Nouryon-personeel krijgt een loonsverhoging van 7,5 procent in 2,5 jaar én een eenmalige uitkering van 3000 euro. Ook stelt de bond goede afspraken te hebben gemaakt over de pensioenen. 

Erkend probleem

Nouryon heeft de problemen met het pensioenfonds erkend, stelt Erik de Vries van FNV Procesindustrie. “Het is jammer dat het zo ontzettend lang heeft moeten duren, maar uiteindelijk ligt er nu dan wel een resultaat dat de mensen de zekerheid geeft dat er ook iets met het probleem gebeurt. Met heldere afspraken over tijdspad, communicatie en doelstellingen.” 

Bij de nieuwe cao-afspraken is ook de duurzame inzetbaarheid van personeel ter sprake gekomen. Er zal een pilot komen voor de oudere werknemers. Zij zullen voor 80 procent werken, voor 90 procent van het loon en 100 procent van de pensioenopbouw.