Sinds 2016 is de Raad van Commissarissen van de NV Deventer Schouwburg in gesprek met haar aandeelhouder, de Gemeente Deventer, over het meerjarig perspectief van de Deventer Schouwburg. Dit voorjaar diende de Schouwburg haar definitieve meerjarenbegroting in en heeft deze op advies van de Gemeente Deventer ook laten analyseren en valideren door het onafhankelijk adviesbureau Finance Ideas.
Finance Ideas concludeert in haar onderzoek dat cijfers zoals gepresenteerd door de Deventer Schouwburg valide zijn. Tevens heeft het bureau een benchmark gedaan onder theaters met eenzelfde grootte in steden met een zelfde inwoners aantal. Daaruit kwam naar voren dat de Deventer Schouwburg bovengemiddeld presteert en substantieel minder gemeentelijke subsidie krijgt dan de vergelijkbare theaters.
Wanneer de Deventer Schouwburg de komende jaren wil blijven waarmaken wat zij nu doet moet er een aanpassing komen van het huidige subsidiebedrag van €1.600.000,-. Dit bedrag loopt op van + € 279.000,- in 2019 naar + € 463.090,- in 2022. De noodzaak van deze verhoging is voornamelijk te vinden in de hogere in vesteringslasten en het wegvallen van twee grote fondsen.
Zelfs met deze extra subsidie blijft de Deventer Schouwburg onder het gemiddelde subsidiebedrag voor schouwburgen in steden van 100.000+ inwoners in Nederland.
Aangezien de Deventer Schouwburg al vroeg in 2019 haar verplichtingen voor het seizoen 2019-2020 aangaat, heeft zij een overbruggingsbegroting voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2020 ingediend bij de Gemeente Deventer.