Forse inspanning

Professionals leveren in korte tijd een forse inspanning om de noodzakelijke voorzieningen voor mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte open te houden. Dienstverlening wordt zoveel mogelijk aangepast om fysiek contact te beperken. De gemeente Deventer spreekt op hun website hun waardering uit voor professionals, vrijwilligers en mantelzorgers Wmo en Jeugd.

Afspraken

Eind vorige week werd landelijk bekend gemaakt hoe zorgaanbieders het beste geholpen kunnen worden. Hieronder de afspraken: 

  • Door vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel (door verhoogd ziekteverzuim) zal de omvang van zorg en ondersteuning tijdelijk feitelijk afwijken van de normale situatie. 
  • Het is nu van belang dat de financiering van de omzet onverminderd plaatsvindt, zoals die contractueel overeengekomen was dan wel een zo goed mogelijke inschatting daarvan. Met als doel acute liquiditeitsproblemen te voorkomen en de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie in 2020 van deze zorgaanbieders te neutraliseren. 
  • Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij zich inspannen om de professionele inzet zo goed mogelijk te benutten (binnen hun organisatie dan wel op andere plaatsen waar de acute behoeften bestaat), en daarmee de eventuele omzetdaling te beperken. Gemeenten zullen dat bevorderen door daarover actief in gesprek te gaan met de aanbieders. 

Compensatie

Aanbieders en gemeenten moeten hun uitgaven kunnen verantwoorden in het kader van rechtmatigheid. Daarom is het van belang dat er geregistreerd wordt in hoeverre wordt afgeweken van afspraken als gevolg van de Corona-crisis: Wat wordt er daadwerkelijk nog aan uren geleverd en wat niet meer?. Dit zodat het achteraf inzichtelijk te maken is in het kader van de jaarverantwoording. 

Een voorwaarde voor compensatie is dat u tot en met februari 2020 al uw daadwerkelijke inzet reeds heeft gedeclareerd. Zo ook voor de maand maart. Volgende week geeft gemeente Deventer aan hoe de niet geleverde inzet vanaf 1 maart tot vooralsnog 1 juni 2020 gefactureerd kan worden. 

Meer informatie is te vinden op www.deventer.nl.