Het faillissement werd aangevraagd door advocate Sigrid Schinkel, die 13 werknemers vertegenwoordigde. Deze hadden sinds maart geen salaris meer ontvangen van Werkmakelaar-Oost. Door de faillissementsuitspraak krijgen deze werknemers met terugwerkende kracht hun salaris van het UWV. Volgens mw. Schinkel zijn haar cliënten vooral ‘opgelucht’. Dinsdagmiddag wordt de curator bekend die het faillissement verder afhandelt.

Nu het bedrijf definitief failliet is loopt de gemeente een financieel risico van ongeveer €350.000 door verstrekte voorschotten van de afgesproken subsidie aan Werkmakelaar-Oost.

Hoe de politiek over de gang van zaken denkt zal woensdag blijken. Dan wordt het evaluatie-rapport van het college over Werkmakelaar-Oost besproken.