De kwaliteit van de routes moet verbeterd worden. De fietspaden vormen belangrijke schakels in het Deventer fietsnetwerk, onder meer door diverse aanliggende scholen. Om versnippering te voorkomen is gekozen voor de aanpak van aaneengesloten routes. 

Werkzaamheden starten dit jaar 

Tijdens een inloopavond werden de plannen besproken met de fietsersbond en omwonenden. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de 2e helft van dit jaar en de 1e helft van 2021. 

Duurzame mobiliteit is een van de speerpunten van het college. Verbetering van de fietsinfrastructuur past daar goed in.