Het fietspad langs de Oerdijk tussen Groot Wielens en de Kanaaldijk West gaat op de schop: 

  • het gedeelte tussen Groot Wielens en de grens van de bebouwde kom van Schalkhaar wijzigen we in een voetpad van betontegels; 
  • het deel tussen de grens van de bebouwde kom en Kanaaldijk-West wordt een betonfietspad met een breedte van 2,5 meter; 
  • bij de komgrens leggen we een drempel aan. Ook komen er aanpassingen zodat fietsers veilig op de Oerdijk kunnen komen of vanaf de Oerdijk veilig het fietspad op kunnen rijden. 

30 km-maatregelen 

Op de Oerdijk legt men een drempel ter hoogte van huisnummer 106. Ook komen er langs de Oerdijk grasbetonstenen tussen huisnummer 81 en Groot Wielens. Deze maatregelen zijn nodig vanwege de ingestelde snelheidslimiet van 30 km/uur op de Oerdijk. 

Omleiding doorgaand verkeer 

Fietsers, landbouwverkeer en omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik maken van de rijbaan. Vanwege de veiligheid is de Oerdijk tussen Groot Wielens en Kanaaldijk-West voor het doorgaande autoverkeer afgesloten van 23 april tot en met 10 mei. Er is een omleiding. 

Tussen Vosmanskamp en Groot Wielens brengen we van 6 tot en met 10 mei grasbetonstenen aan. Hiervoor wordt een halve rijbaan afgezet.  Er wordt ook een drempel geplaatst. 

Overlast is helaas niet te voorkomen, maar de aannemer doet zijn best deze te beperken.