Rond de verkiezingen van 17 maart vinden door het hele land acties en manifestaties plaats om meer aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Onder het motto: ‘Wees eerlijk over de ernst van de klimaatcrisis’ en ‘Geef het klimaat een stem’, worden in Deventer de volgende activiteiten (corona-proof) georganiseerd. Iedereen kan meedoen.

3-6 maart: Huiskamer op de Brink: Ga in gesprek gaan over de klimaatcrisis in een ‘huiskamer’.
7-15 maart: Zaadjes uitdelen: In en om Deventer wordt bloemenzaadpapier uitgedeeld.
14 maart: Klimaatalarm: Van 14:00 tot 15:00 uur wordt het alarm geslagen in ruim 35 steden in Nederland. Op De Brink in Deventer gebeurt dat met muziek, een dichter en enkele sprekers, waaronder Peter Dullaert en Asha ten Broeke. Het Klimaatalarm wordt georganiseerd door de Klimaatcrisis Coalitie Deventer. Aanmelden is verplicht, via: klimaatmars2021.nl

Drie eisen Extinction Rebellion stelt in bijna 80 landen drie eisen aan hun volksvertegenwoordiging:
1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

Inge van der Weijden van Extinction Rebellion Deventer en omstreken: ‘De tijd dringt. De wereld raakt steeds verder ontwricht door de klimaat- en ecologische crisis, maar de politiek laat het afweten. Ook In Deventer. Extinction Rebellion eist dat de politiek de klimaatcrisis eindelijk serieus neemt en doet wat nodig is.’