Sinds 2012 heeft Grondbank GMG (onderdeel van de K3-organisatie) in opdracht van de gemeente Deventer en in samenwerking met Landschap Overijssel en Arcadis de Veenoordkolk en Teugse Kolk, aan de zuidzijde van Deventer, heringericht.

De plassen zijn ontstaan door grootschalige zandwinning voor de aanleg van de autosnelweg A1. Na de zandwinning zijn er weinig eisen gesteld aan de inrichting van de plassen. De herinrichting van dit 25 hectare grote gebied heeft ervoor gezorgd dat het gebied er zowel ecologisch als landschappelijk flink op vooruit is gegaan. Er zijn natuurvriendelijke, flauwe oevers en een aantal eilanden aangelegd.

Ook is er een verbinding gemaakt met de Schipbeek zodat water eerder de uiterwaard in kan stromen. Deze verbinding zorgt naast meer hoogwaterveiligheid voor natte natuur die zeer geschikt is voor bijvoorbeeld watervogels. Dit alles is gerealiseerd door nuttig hergebruik van grond en waterbodem die bij projecten in de omgeving zijn vrijgekomen.

Tijdens de feestelijke opening zijn er toespraken door wethouder Frits Rorink en Antoinet van Helvoirt – Looman van Waterschap Rijn en IJssel.