Jeugd ggz Deventer ondersteunt kinderen, jongeren en hun ouders in de vorm van behandeling en begeleiding bij psychiatrische problemen. Jeugd ggz Deventer werkt vanuit een visie op gezondheid waarbij het gaat om het vermogen om te gaan met de uitdagingen van het leven.

In gesprek met samenwerkingspartners   

Jaarlijks gaat het om 500 kinderen en jongeren die gebruik maken van Jeugd ggz Deventer. Zij kunnen gebruik maken van diverse vormen van behandeling en ondersteuning. Belangrijke speerpunten daarin zijn hulp aan (zeer) jonge kinderen, behandeling van complex trauma, contextuele behandeling (in nauwe samenwerking met de volwassenen-psychiatrie) en diagnostiek. Daarnaast biedt Jeugd ggz Deventer preventieprogramma’s en scholing en training van professionals en vrijwilligers.
De nieuwe locatie is vanzelfsprekend bedoeld om kinderen en jongeren te ontvangen en te behandelen voor hun probleem. Maar dat gebeurt niet alleen daar: Jeugd ggz komt waar nodig ook thuis of op school. En in toenemende mate wordt er ook gebruik gemaakt van online modules. Tijdens de opening raakten de gasten uitgebreid in gesprek over de mogelijkheden en expertise van Jeugd ggz Deventer. Dat gebeurde in de vorm van een aantal workshops, onder meer over speltherapie, mindfulness, suïcidaliteit onder jongeren, diverse vormen van therapie en over de integrale werkwijze van Jeugd ggz. 

Welkom Module   

Tijdens de opening werd tevens de nieuwe Welkom Module gelanceerd. Dit online hulpmiddel is ontwikkeld samen met jongeren, ouders, de cliëntenraad en behandelaren en is bedoeld om nieuwe cliënten een digitaal welkom te heten. De cliënt kan op zijn eigen plek, in zijn eigen tijd, zich digitaal aanmelden en zich voorbereiden op de behandeling. Daarmee komen ze goed voorbereid binnen en kunnen ze alvast aan de slag met tips en toegang tot zelfhulpmodules.