Ook zijn er parallelwegen aangelegd om de bedrijven aan de Hanzeweg goed bereikbaar te houden. Met dank aan de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer staat inmiddels ook de gerestaureerde SIK op zijn definitieve plaats. Met het restant van de rails, de wissel en het stootblok vormt de rangeerlocomotief een mooi monument voor het Deventer Industriespoor. 

Duurzaam 

Duurzaamheid speelde een grote rol bij de verbreding van de Hanzeweg. De doorstroming van verkeer is bijvoorbeeld verbeterd door het aantal op- en afritten te verminderen, 1 van de kruispunten te vereenvoudigen en intelligente verkeersregelinstallaties in te zetten.  

Ook hebben de aannemers materialen duurzaam ingezet. Zo is het zand hergebruikt, zodat af- en aanvoer van 15.000 kuub zand is voorkomen. Alle gebruikte betonmaterialen hebben duurzaamheidsniveau A+. Dit alles betekent een verminderde CO2-uitstoot. Tenslotte is de Hanzeweg volledig afgekoppeld van de riolering. Ook aanliggende bedrijven hebben in overleg met de gemeente deze mogelijkheid. 

Hanzetracé 

Een goede verkeersdoorstroming is belangrijk voor de economische groei en (her)ontwikkelingen in Deventer. Om het Hanzetracé te verbeteren, werd eerder al de Amstellaan verbreed en kreeg de Dunantlaan een tunnel. De verbetering van het Hanzetracé is van groot stedelijk en regionaal belang. Daarom heeft de provincie Overijssel hiervoor subsidie verstrekt.