15% van de volwassen inwoners van de regio IJsselland zou het aan niemand vertellen als hij of zij een depressie had en ruim 10% vindt een depressie geen echte ziekte. Dit blijkt uit het panelonderzoek dat GGD IJsselland in januari onder 2200 volwassenen heeft gedaan. Deelnemers is gevraagd te reageren op diverse stellingen. Met dit onderzoek heeft de GGD inzicht gekregen in hoe mensen over depressie denken. Zo blijkt uit de resultaten dat op 1 op de 10 inwoners niet op een politicus zou stemmen als ze zouden weten dat deze persoon een depressie heeft gehad. En dat mannen vaker een vooroordeel hebben over depressie dan vrouwen.  

Psychosociale problemen, zoals depressie of suïcidale gedachten, hebben een grote impact op iemands leven en zijn of haar omgeving. Het kunnen delen van problemen en het vinden van passende hulpverlening is dan belangrijk. Er rust een taboe op deze onderwerpen en daarom is het erover praten vaak lastig. Het taboe doorbreken is dan ook een van de doelen van het project Zelfmoord? Praat erover! Met dit project zijn de 11 gemeenten in de regio IJsselland vorig jaar aangesloten bij het landelijke Supranet-traject van 113 Zelfmoordpreventie. Supranet staat voor Suïcidepreventie Actienetwerk. 

De factsheet Psychosociale gezondheid maakt duidelijk hoe groot de problematiek in de regio IJsselland is. Bovendien geven professionals in de factsheet aan op welke manier zij met onderwerpen als psychosociale gezondheid en suïcide te maken hebben. Kijk voor de factsheet en informatie over het project Zelfmoord? Praat erover! ophttp://www.ggdijsselland.nl