Aanpassen APV 

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad bovendien voor de Beestenmarkt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te wijzen als ‘overlastgebied’. Dat geeft de politie de bevoegdheid een ‘verblijfsverbod’ op te leggen voor 24 uur. Bij overtreding van dat verbod kan dat verbod worden verlengd met steeds 3 maanden. 

Veel overlast 

De bewoners en ondernemers van de Beestenmarkt ondervinden al jaren overlast van vooral groepen jongeren. Die veroorzaken geluidsoverlast, vernielingen en vechtpartijen. Er wordt regelmatig gedeald en lachgas gebruikt. Ook is er een grote groep scooterrijders die daar rondscheurt. Dat alles geeft bewoners ook een onveilig gevoel. 

Al veel gebeurd maar zonder blijvend succes 

De afgelopen jaren hebben de gemeente en de politie al veel ondernomen om de overlast terug te dringen tot proporties die aanvaardbaar genoemd mogen worden op een dergelijk stadsplein. Daarbij zijn ook bewoners betrokken geweest. Maatregelen hebben echter slechts tijdelijk gewerkt. De gemeente neemt nu extra maatregelen en wil het plein op termijn anders inrichten, zodat de Beestenmarkt minder aantrekkelijk wordt voor overlastgevers. 

Burgemeester Ron König: “De overlast Beestenmarkt is een hardnekkig probleem dat al sinds mijn aantreden mijn aandacht vraagt. De Beestenmarkt is een stadsplein tegen het centrum aan. Dat daar wel eens sprake is van overlast valt te verwachten. Maar de overlast neemt helaas steeds verder toe. Ook wat mij betreft is de maat vol, we kunnen dit zo niet laten doorgaan. Bewoners hebben gevraagd met borden te wijzen op het samenscholingsverbod, daar stem ik uiteraard graag mee in. Hopelijk draagt dat, samen met toezicht en handhaving, bij aan het herstel van de rust”.