Provincie Overijssel ziet de klimaatsubsidie van het waterschap als een mooi instrument om inwoners actief te maken in de eigen omgeving. “Het initiatief sluit heel mooi aan bij onze ambities om aan de slag te gaan met de gevolgen van het veranderende klimaat”, vult Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel, aan. “Samen werken we aan een klimaatbestendig Overijssel.” Door de bijdrage van de provincie kunnen nu ruim 200 huishoudens een groen dak realiseren. 

Het waterschap en de provincie zien deze samenwerking als een mooi voornemen om ook op langere termijn inwoners te stimuleren. Naast groene daken zijn er ook andere klimaatadaptieve maatregelen mogelijk. Beide partijen zijn partner in de werkregio’s van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en verdergaande samenwerking is ook in dit verband een logisch gevolg.