Op momenten dat veel jeugd aanwezig is, wordt gecontroleerd dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol drinken, zo meldt RTV Oost.

Mocht er het vermoeden zijn dat jongeren onder de 18 jaar alcohol drinken, of gedronken hebben, dan worden ze meegenomen naar het backstagegedeelte van het oogstfeest. Daar wordt een blaastest afgenomen. Wanneer het vermoeden juist blijkt te zijn, dan volgt een doorverwijzing naar Halt. 

Ook worden de ouders geïnformeerd en verzocht om hun zoon of dochter op te komen halen. De jongere die gedronken heeft wordt de verdere toegang tot het feestterrein ontzegd. 

Burgemeester Dadema: “Met deze actie willen we het alcoholgebruik onder jongeren, en hiermee de risico’s van jong drinken, beperken. Veel jongeren hebben niet door wat de gevolgen van alcohol kunnen zijn, daarom is het goed dat er leeftijdsgrenscontroles worden uitgevoerd.”