Je kunt bovendien een bijdrage tot € 1.000 vragen uit het ‘4D-budget’ van provincie Overijssel: de Kracht van Salland-cheque. Aanvragen kun je indienen tot 1 maart.  

Provincie Overijssel wil initiatieven met sociale kwaliteit stimuleren door te bieden wat nodig is: netwerk, advies en/of geld. Stimuland heeft hiervoor de 4D-aanpak ontwikkeld: Durven, Delen, Denken en Doen. 4D-makelaar Giny Hoogeslag werkt samen met Sallandse organisaties en de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Zo kun je makkelijk gebruikmaken van kennis en contacten die er al zijn. In Salland is in 2020 € 25.000 beschikbaar voor initiatieven met sociale kwaliteit, bijvoorbeeld op het gebied van natuur, cultuur, zorg, sport of maatschappelijk vastgoed. 

Waarvoor is de cheque bedoeld? 

Je kunt aanvragen indienen namens een organisatie (zoals plaatselijk belang of wijkvereniging, sport- of cultuurvereniging, dorps/buurthuis, enzovoort), maar ook als inwoner. De bijdrage is bedoeld voor eenmalige kosten voor initiatieven en vernieuwende (onderdelen van) evenementen/activiteiten, die bijdragen aan leefbaarheid. Denk aan kosten voor advies, materialen, haalbaarheidsonderzoek of bijvoorbeeld visieontwikkeling. Verzoeken die vóór 1 maart 2020 zijn ontvangen, krijgen uiterlijk eind maart uitsluitsel of ze een bijdrage ontvangen. 

Meer info of vragen? 

Kijk voor spelregels en aanvraagformulier op www.dekrachtvansalland.nl/4D of www.stimuland.nl/4d. Daar vind je ook de 17 initiatieven die in 2019 een cheque ontvingen. Neem voor meer informatie contact op met 4D-makelaar Giny Hoogeslag, bel 06 1348 8937 of stuur een e-mail.