De reden hiervoor is dat het Waterschap de eigen schuldenlast wil aflossen. PvdA Waterschap Rijn en IJssel pleit voor het niet extra verhogen van de waterschapsbelastingen. Woordvoerder Marlies Van de Voort: ‘Wij staan positief tegenover het afbouwen van de schuldenlast. Maar niet nu. Niet nu we nog diep in de crisis van de Corona-pandemie verkeren. Terwijl de Rijksoverheid de diepe financiële zakken gebruikt om de samenleving te ondersteunen, vinden wij het principieel onjuist om in deze tijd belastingen extra te verhogen. Hoewel de verhoging per huishouden misschien klein is, kunnen veel mensen nu al nauwelijks rondkomen en is iedere euro belastingverhoging er één te veel.’

Vandaag zal de PvdA tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur een amendement indienen om de extra belastingverhoging terug te draaien en uit te stellen totdat we uit deze crisis zijn.