Aan het begin van het nieuwe jaar wil Extinction Rebellion Deventer e.o. andermaal de urgentie van de klimaatcrisis, waar we ook in Deventer mee te maken hebben, overbrengen aan gemeenteraad, B&W en burgers van Deventer. De klimaatcrisis is nu, en onze lokale overheid kan maatregelen niet uitstellen.  

Op woensdag 12 januari, 15.30 uur, overhandigen bezorgde burgers een ansichtkaart met de beste wensen voor het nieuwe jaar aan wethouder Carlo Verhaar bij het gemeentehuis aan het Grote Kerkhof. Daarnaast brengen zij nogmaals de drie eisen van Extinction Rebellion over: 

  1. Wees eerlijk 
  1. Doe wat nodig is 
  1. Laat burgers beslissen 

Daarnaast komt ‘noodburgemeester’ Rona Konigin in actie, met een nieuwjaarsspeech.  

Opstand tegen uitsterving

De naam Extinction Rebellion laat zich letterlijk vertalen als:  opstand tegen uitsterving. Deelnemers aan XR zijn te vinden in alle lagen van de bevolking. Zij eisen van de overheid adequate maatregelen tegen de klimaat- en ecologische crisis, conform wat de wetenschap al decennia lang aangeeft. Ruim 1 miljoen plant- en diersoorten staan op het punt van uitsterven door toedoen van de mens. Ook onze eigen voedselvoorziening komt daarmee in direct gevaar. De klimaatcrisis draagt daar in belangrijke mate aan bij.

XR Deventer & omstreken is een van de veertig lokale afdelingen van XR Nederland. De beweging werd in oktober afgelopen jaar door dagblad Trouw op nummer 4 geplaatst in de jaarlijks verschijnende Duurzame 100 ranglijst.

Drie eisen
Extinction Rebellion stelt in 75 landen drie eisen aan hun volksvertegenwoordiging:

  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  1. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  1. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.