De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg gebruikt de uitspraak ‘Ons huis staat in brand’ met regelmaat om de urgentie aan te duiden waarmee de klimaatcrisis om actie vraagt. Voor de bezoekers van de Deventer zaterdagmarkt was die urgentie op alle denkbare manieren hoorbaar en zichtbaar. Behalve een flinke rookontwikkeling en sirenegeluid vanaf het balkon van het monumentale gebouw, stonden er aan weerszijden op de trappen van de Waag zeven in rode gewaden geklede figuren in een verstilde pose. Voor het Waaggebouw waren circa dertig actievoerders aanwezig. 

Onvermijdelijk
De speech verwees hier ook naar: als we de ‘brand’ niet snel te lijf gaan, is het over een kleine tien jaar onvermijdelijk  dat onze toekomst beheerst zal worden door verdorrende oogsten, haast onblusbare branden, smeltend ijs, watersnood, honger, chaos, conflict en honderden miljoenen vluchtelingen.

Extinction Rebellion uitte felle kritiek op de overheid, van landelijk tot lokaal, die net doet alsof het allemaal wel meevalt, terwijl de wetenschap al jarenlang in steeds dringender bewoordingen waarschuwt voor ware rampscenario’s.

Opstand tegen uitsterving
De naam Extinction Rebellion laat zich letterlijk vertalen als:  opstand tegen uitsterving. Deelnemers aan XR zijn te vinden in alle lagen van de bevolking. Zij eisen van de overheid adequate maatregelen tegen de klimaat- en ecologische crisis, conform wat de wetenschap al decennia lang aangeeft. Ruim 1 miljoen plant- en diersoorten staan op het punt van uitsterven door toedoen van de mens. Ook onze eigen voedselvoorziening komt daarmee in direct gevaar. De klimaatcrisis draagt daar in belangrijke mate aan bij. 

XR Deventer & omstreken is een van de veertig lokale afdelingen van XR Nederland. De beweging werd in oktober afgelopen jaar door dagblad Trouw op nummer 4 geplaatst in de jaarlijks verschijnende Duurzame 100 ranglijst. 

Drie eisen
Extinction Rebellion stelt in 75 landen drie eisen aan hun volksvertegenwoordiging:

  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

Dinsdag 30 maart zal Ernest Smeets tijdens de radiouitzending van Kanaal Sociaal vertellen over Extinction Rebellion en de ludieke acties die zij voeren om de klimaatcrisis onder de aandacht te brengen. Deze uitzending is te beluisteren van 16:00-17:00 uur via kabel, ether en de website van Drtv.