Nieuw boek over de Moderne Devotie bij W books

Het boek ‘De Moderne Devotie | Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen’ dat onlangs is verschenen bij uitgeverij W books, werpt een nieuwe blik op het gedachtegoed van Geert Groote (Deventer 1340-1384). Vooral de grote invloed die de Moderne Devotie had op de samenleving, wordt steeds duidelijker. Ook blijkt steeds meer de actuele waarde van deze laatmiddeleeuwse beweging.

Redactieleden stelden de expositie mede samen

Het verschijnen van dit boek was een goede reden om redactieleden uit te nodigen om hun medewerking te verlenen aan de expositie. Hierbij diende het boek als richtlijn, maar de tentoonstelling verrijkt dit verhaal. Door middel van objecten (die niet eerder in deze regio getoond werden), film en inspirerende informatie begrijpt u nog beter wat de waarde is van de Moderne Devotie, toen en nu.

Wanneer te bezoeken

Het Museum Geert Groote Huis is geopend van woensdag tot en met zaterdag, van 11.00 uur tot 17.00 uur (vanaf 1 november van 11.00 uur tot 16.00 uur). Op zondag openen we om 13.00 uur de deuren en sluiten ze weer om 17.00 uur (vanaf 1 november sluiten we ze om 16.00 uur). De toegangsprijs is 5,= euro per persoon, inclusief Virtual Reality Experience.