Meer betrokkenheid

Bestuurder Gerard Toonen van de Passie: “Ik ben dankbaar en blij met deze stap. Met de overdracht creëren we meer betrokkenheid tussen evangelisch basis- en voortgezet onderwijs en versterken we de samenwerking tussen scholen met de evangelische identiteit in Nederland.” Renate de Jong, directeur van de Olijfboom, sluit zich hierbij aan: “We zijn heel blij met deze samenwerking. De Passie past bij onze school en we waren zelf ook klaar voor een volgende stap. Met deze samenwerking blijven we een goede, stabiele school die kinderen een hoopvolle toekomst geeft. En bovendien blijft onze identiteit die we zorgvuldig hebben opgebouwd onveranderd.” 

Samenwerkingsverband

Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom in Deventer heeft 283 leerlingen en 29 medewerkers. Het bestuur van De Olijfboom bestaat bijna volledig uit ouders van leerlingen die vrijwillig dit werk doen. De school wil de toekomstige besturing in een evangelische koepel onderbrengen en heeft die in de Passie gevonden. De Passie biedt evangelisch bijbelgetrouw onderwijs aan en heeft scholen voor middelbaar onderwijs in Utrecht, Rotterdam en Wierden en basisonderwijs op De Rots in Ede en per 1 januari 2021 op De Rank in Arnhem. De Passie geeft les aan ongeveer 2.275 leerlingen.