Het minimabeleid in Deventer richt zich op het beperken van financiële zorgen en een effectieve aanpak van financiële problemen. Daarbij zijn een integrale aanpak en maatwerk bij minimabeleid en schuldhulpverlening belangrijk. Deventer wil daarbij innoveren en ervaringsdeskundigen inzetten bij beleid en de uitvoering. Het college biedt de evaluatie van het minimabeleid over 2017 en 2018 aan de gemeenteraad. 

Wethouder Jan Jaap Kolkman: “We investeren flink in het voorkomen van armoede door mensen zo snel mogelijk aan het werk te helpen. En gelukkig met resultaat. Maar het is helaas een illusie dat we elk kind uit de armoede weten te krijgen. En die kinderen verdienen onze volle aandacht.” 

Aanpak kinderarmoede 

Landelijke onderzoeken laten zien dat 1 op de 9 kinderen opgroeit in armoede. Dat is slecht voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Deventer doet er alles aan om armoede onder kinderen terug te dringen. In 2018 was voor minimabeleid 5,8 miljoen euro beschikbaar. Het grootste deel, 3 miljoen euro, gaat naar de bijzondere bijstand. Ruim 1 miljoen gaat naar regelingen en projecten voor kinderen, bijvoorbeeld Stichting Leergeld. 

Meer kinderen 

Tot 2018 konden ouders met een inkomen tot 110% van de bijstand terecht bij Stichting Leergeld. Hierdoor vielen ouders die net iets meer verdienen buiten de boot. Juist deze groep heeft het zwaar, omdat zij van veel regelingen geen gebruik kunnen maken. De grens is in 2017 verhoogd naar 120 procent. Zo kunnen ongeveer 460 extra kinderen terecht bij Leergeld. 

Projecten 

In 2018 startte een aantal mooie projecten. Zoals het Geldfit spreekuur in bibliotheek Keizerslanden. Hier krijgen mensen direct hulp van verschillende hulpverleners. Het BAD biedt direct hulp aan mensen met schulden. De intentie is dat iedereen met een oplossing de deur uit gaat. In 2017 en 2018 kreeg de Voedselbank € 25.000 voor de inkoop van fruit. Daarmee kan de Voedselbank elk kind voorzien van 2 stuks fruit per dag. 

Zomerschool Rivierenwijk 

De Zomerschool op Kindcentrum Rivierenwijk is een succes. Hier krijgen kinderen extra les in de zomervakantie. ‘s Ochtends wordt gewerkt aan taal, rekenen en lezen. ’s Middags is er tijd voor wereldoriëntatie, cultuur, sport en excursies. Voor veel kinderen die anders nauwelijks buiten de wijk komen zijn deze uitjes erg bijzonder. De blik op de wereld van deze kinderen wordt dankzij de Zomerschool verruimd. Afgelopen zomer namen 99 kinderen deel aan de zomerschool. 

Peeves 

Peeves heeft een voorlopige subsidie ontvangen van € 25.000. Via deze webapplicatie konden mensen bij deelnemende restaurants maaltijden bestellen en producten mee teruggeven voor de Voedselbank. Er zijn wel producten meegegeven, maar deze zijn niet bij de Voedselbank terecht gekomen. Aangezien er geen resultaten geboekt zijn, is het college van plan om de voorlopig verstrekte subsidie terug te vorderen. 

Toegang minimaregelingen 

In 2018 is het begin gemaakt om het aanvragen van minimaregelingen te vereenvoudigen. Voor elke regeling apart een aanvraag moeten indienen is voor inwoners drempelverhogend. Leergeld, Rechtop!, Meester Geertshuis, Voedselbank en de bijzondere bijstand kijken hoe dit eenvoudiger, efficiënter en eventueel digitaal kan. In 2019 maken we de regelingen nog eenvoudiger toegankelijk.