De parlementsleden worden ontvangen door Burgemeester König van Deventer en Ron Knip, directeur van het afvalverwerkingsbedrijf Circulus Berkel. Het centrum wordt gezien als excellent voorbeeld van de circulaire economie. In april van dit jaar nam het Europees Parlement samen met de lidstaten wetgeving aan met doelstellingen op het gebied van afvalmanagement in het kader van de circulaire economie. 

De delegatie bestaat uit de volgende leden:  

Renate Sommer (EVP, Duitsland) 

Elena Gentile (S&D, Italië) 

Annie Schreijer-Pierik (EVP / CDA, Nederland) 

Bas Eickhout (de Groenen / GroenLinks, Nederland) 

 

De vier politici bezoeken deze week meerdere voorbeelden van geslaagde projecten in Gelderland en Overijssel op het gebied van klimaat, energie, leefbaarheid, slimme mobiliteit en circulaire economie.