Verkeershinder
Om het werk veilig uit te voeren zijn de rijkstroken versmald, geldt er een lagere snelheid en zijn op- en afritten afgesloten. De Rijkswaterstaat meldt dat weggebruikers rekening moeten houden met ernstige verkeershinder en een extra reistijd die op kan lopen tot 30 minuten.

Afsluitingen op- en afritten 

Van zaterdag 11 juli tot en met vrijdag 31 juli zijn de volgende op- en afritten afgesloten: 

  • oprit Deventer (23) richting Hengelo 
  • afrit Deventer-Oost (24) vanuit Apeldoorn 

 

Van zaterdag 1 augustus tot en met zondag 23 augustus vinden de volgende afsluitingen plaats: 

  • oprit Deventer-Oost (24) richting Apeldoorn 
  • afrit Deventer (23) vanuit Hengelo 

Advies
De Rijkswaterstaat geeft het advies aan weggebruikers om de A1 rond Deventer zoveel mogelijk te mijden. Ook adviseren zij de actuele verkeersinformatie te raadplegen voor vertrek. Er moet rekening gehouden worden met extra reistijd en de snelheid moet aangepast worden. Langs de weg staan borden met aanwijzingen die gevolgd moeten worden.

Hinder A1 Twello-Deventer Oost
De Rijkswaterstaat meldt dat weggebruikers tijdens de werkzaamheden rekening moeten houden met de volgende hinder:

  • minder snelle doorstroming als gevolg van versmalde rijstroken 
  • maximumsnelheid van 90 km/h 
  • een inhaalverbod voor vrachtverkeer 
  • afsluiting van op- en afritten Deventer en Deventer-Oost gedurende 3 weken per richting
  • meer oponthoud in de spits en een extra reistijd die kan oplopen tot ruim 30 minuten  

Actuele verkeersinformatie is te vinden op www.rwsverkeersinfo.nl.