Een groot gedeelte van de deelnemende bedrijven zijn al op de goede weg, ze vangen vaak al het afstromend regenwater op. Dit water kan gewasbeschermings-middelen bevatten en dit voorkomt dat dit regenwater zich met de sloot kan mengen. Andere maatregelen die telers kunnen nemen zijn bijvoorbeeld het overdekt stallen van alle kisten. Vooral de kisten die gebruikt worden bij het ontsmetten van het plantgoed, aangezien de stoffen vaak nog in het hout kunnen trekken. Ook de aanleg van een speciale wasplaats waarbij waswater van spuitmachines opgevangen wordt is een geslaagde maatregel.

Binnen het project wordt bijgehouden hoeveel gewasbeschermingsmiddelen van het erf af kunnen stromen. Dit wordt gedaan door op het erf zelf een monster te nemen. Deze monsters worden vergeleken met de hoeveelheden middelen er worden gevonden in vergelijking tot de kwaliteitsnorm voor het water in de sloot.

Adviseurs bezoeken op dit moment alle deelnemers van het project. Zij bespreken de monsterresultaten met de bollentellers en bekijken samen of er nog plekken op het erf zijn waarlangs er beschermingsmiddelen in de sloot terecht kunnen komen. De deelnemers ontvangen na het bezoek een advies op maat, zodat het helder voor hen is waar nog verbeterpunten liggen en aan welke wet- en regelgeving de oplossingen moet voldoen.