Bij werkzaamheden voor de verbreding van de A1 zijn vorig jaar resten van een V1 gevonden. Een V1 is een onbemand straalvliegtuig met springstof, dat veelvuldig is gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. In hoeverre de V1 nog intact is, is niet bekend. De EOD gaat nader onderzoek doen.

De EOD onderzoekt de grond laag voor laag. Omdat niet duidelijk is wat er precies in de grond zit, dragen de medewerkers van de EOD beschermende kleding en is het werkgebied afgezet. Voor omwonenden is er geen risico, er worden ook geen wegen afgesloten.

De resultaten van dit verkennende onderzoek gebruiken partijen om zich voor te bereiden op het verwijderen van de V1. De verwachting is dat in maart de onderdelen verwijderd kunnen worden. Mensen en bedrijven die zich bevinden van dit gebied kunnen dan hinder ondervinden. Afhankelijk van wat de EOD aantreft, organiseren de gemeenten Voorst en Deventer informatiebijeenkomsten over de ruiming en de gevolgen voor de omgeving.