De velden leken zich weer te herstellen van de droogte en de hitte, maar nu steken engerlingen de kop op.

De velden van Davo, IJsselstreek, de Gazelle, Turkse Kracht en Go Ahead worden nu geteisterd door de larven van de kevers.
De gemeente meldt dat de engerlingen op natuurlijke wijze met nematoden worden bestreden en daarnaast wordt door het Groenbedrijf een wortelsimulator geplaatst.

Voor alsnog zijn de betreffende velden niet bespeelbaar.