Wethouder Frits Rorink: “We moeten de komende jaren overschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, dat is onontkoombaar. Bedrijven, woningeigenaren, vervoerders, iedereen krijgt hiermee te maken. Als gemeente willen we partijen verbinden en de overgang zo makkelijk mogelijk maken. We willen in 2030 energieneutraal zijn.” 

De energietransitie treft zowel de gebouwde omgeving, bedrijven als mobiliteit. Op al die vlakken zijn er veel goede initiatieven in Deventer. De gemeente wil initiatieven met elkaar verbinden. Door krachten te bundelen, door planningen op elkaar af te stemmen, en door uitvoeringsbudgetten samen te voegen, kan veel voordeel worden gehaald. 

Zo werkt de gemeente samen met de corporaties om in Zandweerd en Ludgeruskwartier woningen aardgasvrij te maken en betaalbaar te houden. Door breder te kijken dan alleen corporatiebezit, werkzaamheden te combineren en bijvoorbeeld mogelijkheden van alternatieve warmtebronnen te verkennen, is meer mogelijk. 

Er zijn veel bedrijven in Deventer gevestigd die innovatief met energie omgaan. Zo hergebruiken BYK, Akzo en Ardagh warmte, heeft Auping een circulair bedrijfsproces, en wordt het A1 bedrijvenpark aardgasloos ontwikkeld. Ook in het bedrijfsleven is door slim samenwerken nog veel te winnen, bijvoorbeeld door gebruik van restwarmte. 

Door goede fietsroutes aan te leggen voor woon-werkverkeer, stimuleert de gemeente de fiets. Ook zorgen meer elektrische laadpalen voor meer elektrisch vervoer. Op het vlak van mobiliteit werkt Deventer samen in de Cleantechregio aan technische innovaties.