De vakjury kijkt bij al zijn keuzes naar de motivatie van de ondernemer om bedrijfsvoering en biodiversiteit te verbinden, wat de impact is van de investering op flora en fauna en wat de wijze en het bereik is van kennis- overdracht over biodiversiteit. Dit jaar is de prijs toegekend aan De Melkbrouwerij uit Lettele.

Bij de Melkbrouwerij staat een gezond bodemleven centraal. Geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen maar enkel de mest van de MRIJ-koeien bereikt de bodem. De kringloop wordt zo goed mogelijk gesloten.

De andere twee finalisten waren ‘De Supermarkt in het bos’ en ‘Weerribben Zuivel’.