De PvdA-fractie diende recent bij de begrotingsbehandeling samen met DENK een motie in met de opdracht aan het college van B&W om in kaart te brengen hoeveel kinderen in Deventer niet of onvoldoende zwemvaardig zijn. De partijen willen ook weten wat hier de mogelijke redenen voor zijn. Er was zeer brede steun in de raad voor deze opdracht aan het college. 

PvdA-raadslid Anke Hamstra: ”Nederland is een waterrijk land en kent een grote traditie op het gebied van zwemvaardigheid. Het is belangrijk daaraan vast te houden. Vooral omdat het bijdraagt aan de veiligheid van kinderen maar ook omdat het belangrijk is dat ze mee kunnen doen met leeftijdgenoten die wel kunnen zwemmen.” 

Er bestaan al regelingen (o.a. via St. Leergeld) voor mensen met weinig geld, om te zorgen dat hun kinderen deel kunnen nemen aan zwemlessen. Onduidelijk is echter hoe groot de groep kinderen precies is en of we in Deventer iedereen wel goed bereiken en wat de eventuele drempels zijn. 

Onderzocht wordt nu of de huidige ondersteuningsmogelijkheden toereikend zijn en wat eventueel nodig is om er zorg voor te dragen dat álle kinderen in Deventer leren zwemmen. Het college zal in het voorjaar van 2019 met de gevraagde informatie komen, zodat de gemeenteraad daarmee kan kijken of er extra maatregelen nodig zijn.