Achter de schermen wordt bij EICAS online op allerlei fronten hard doorgewerkt; de website krijgt steeds meer vorm en inhoud, de voorbereidingen voor de verbouwing gaan onverminderd voort en team EICAS bruist van de ideeën die in onlinevergaderingen enthousiast met elkaar worden gedeeld en uitgewerkt. 
 
Op 5 mei staan zij stil bij de bevrijding van 75 jaar geleden. Na vijf barre oorlogsjaren konden de mensen zich weer vrij over straat begeven. Nauwelijks vergelijkbaar, maar ook nu ervaart ook iedereen sinds half maart wat beperking van vrijheid betekent. EICAS hoopt dat de huidige situatie op redelijke termijn weer genormaliseerd wordt, en dat er binnenkort weer van de vrijheid genoten kan worden.