In september 2021 gaat volgens planning de schop in de grond. Om het Grote Kerkhof tot dat moment levendig te houden, is budget vrijgemaakt voor een divers jaarprogramma op het plein. De gemeente neemt het initiatief en wil hierin met enthousiaste partijen samenwerken aan de pleinen. Denk aan pop-up-evenementen en activiteiten, zoals de grote zandbak afgelopen zomer. Per seizoen worden verschillende activiteiten georganiseerd. 

Presentatie eerste ontwerp 

Het 1e schetsontwerp wordt 2 maart 2020 aan de stad gepresenteerd, iets later dan voorzien. De architect heeft tijd nodig om tot een gedegen ontwerp te komen. Na de presentatie kunnen mensen reageren op het ontwerp. Die reacties worden meegenomen in het definitief ontwerp. 

Planning 

Als het ontwerp definitief is, gaat het in juni ter vaststelling naar de gemeenteraad. Daarna kan het ontwerp verder worden uitgewerkt en het bestek worden gemaakt. Dan volgt de aanbesteding. Volgens de huidige planning, kan na het evenementenseizoen van 2021 de schop in de grond. 

  • Uitwerken schetsontwerp, maart 2020; 
  • Definitief schetsontwerp, april 2020; 
  • Besluitvorming raad, juni/juli 2020; 
  • Uitwerken en bestek, juli tot eind 2020; 
  • Aanbestedingsprocedure aannemer, begin 2021; 
  • Start werkzaamheden Grote Kerkhof, september 2021. 

Gefaseerd 

De aanleg van de pleinen worden gefaseerd uitgevoerd. Het Grote Kerkhof is als eerste aan de beurt. Voor dit plein is het benodigde budget al beschikbaar. De Stromarkt, Nieuwe Markt en tussenliggende straten worden in de volgende fase aangepakt. Voor deze fase moet nog budget worden vrijgemaakt.