Ter ere van zijn 85e verjaardag gaf Jan Terlouw op 1 december 2016 een speech in de Wereld Draait Door. Dit “Touwtje uit de brievenbus” pleidooi raakte en roerde velen. De rol van maatschappij en politiek in een noodzakelijk duurzame wereld is voor de oud-politicus een belangrijk onderwerp. Dit gedachtengoed, dat meer verdient dan 7 minuten zendtijd, vraagt om een jaarlijks terugkerend evenement, aldus de inititiatiefnmers van de nog op te richten Stichting Deventer Jan Terlouw lezing. De initatiefnemers zijn Tauw Group, Gemeente Deventer, Deventer Schouwburg en Cleantech Regio.

Jan Terlouw opent met zijn eigen lezing, aan de vooravond van het Deventer Dickens Festijn, het feest waar arm en rijk samenkomen in de periode van het licht in de duisternis. Jan Terlouw nodigt voor deze avond één jonge spreker uit die hem aanvult in zijn thema. Hij heeft ervoor gekozen om zijn kleindochter Laura Faber het woord te geven. De locatie is de Grote Zaal van de Deventer Schouwburg.

Deventer Jan Terlouw lezing 
Het doel van de Deventer Jan Terlouw lezing is:  Vormgeven aan het gedachtengoed van Jan Terlouw en een dialoog tot stand brengen tussen verschillende generaties en zo toehoorders te inspireren om tot actie over te gaan. “We kunnen niet langer wachten”.
Op deze manier worden maatschappelijk relevante thema’s als duurzaamheid, de staat van het land en het nemen van verantwoordelijkheid in een snel veranderende samenleving uitgediept, in historisch perspectief geplaatst en letterlijk op het podium geplaatst.

Jaarlijkse lezing en wekelijkse reflectie
De Stichting Deventer Jan Terlouw lezing i.o. is een project van tenminste 10 jaar. Na het uitspreken van de lezing draagt Jan Terlouw de hoofdspreker voor de 2e editie 2018 voor. Naast de jaarlijkse lezing zal een groep van 40 future leaders uit Oost Nederland geformeerd worden. Aan hen wordt gevraagd iedere week op maandag 12.00 uur on stage, online en offline te reflecteren op het gedachtengoed van Jan Terlouw en de lezing van dat jaar. In aanloop naar de decemberlezing ontmoeten de toekomstige sprekers de groep van 40 future leaders en gaan zij samen in gesprek.

Foto van Jan Terlouw door Sanne Terlouw.