De nieuwe regeling ondersteunt organisaties bij culturele en creatieve ontwikkelingen in de samenleving, die een aantoonbare toegevoegde waarde hebben voor gemeente, inwoners en bezoekers. 

In cultuurvisie 2019-2024 Boeien en Bloeien staat onder meer  deze nieuwe subsidieregeling, die alle huidige subsidieregelingen (Kleintje Cultuur, Fonds Cultuur en Economie en activiteiten Cultuureducatie) samenvoegt tot een overzichtelijk geheel. De huidige regelingen cultuur vervallen per 2021. 

Eenduidige regeling 

De nieuwe eenduidige subsidieregeling cultuur bestaat uit: 

  • a. professionele culturele producties en/of presentaties; 
  • b. activiteiten cultuureducatie; 
  • c. culturele projecten met aantoonbare betekenis voor de economie van de gemeente Deventer; 
  • d. amateurkunst en volkscultuur. 

Divers cultureel aanbod  

De strekking van de huidige regelingen verandert niet. Aanvragen worden vanaf 2021 door een adviesraad beoordeeld. Subsidies die in de loop van de jaren een structureel karakter gekregen hebben, worden opnieuw onder de loep te nemen. Het college wil een divers cultureel aanbod creëren. Dit is een wens uit het culturele veld in de cultuurvisie.  

Onafhankelijke adviescommissie cultuur 

De subsidieaanvragen (behalve voor amateurkunst en volkscultuur) worden onafhankelijk beoordeeld door een externe adviesraad Cultuur op artistiek-inhoudelijke kwaliteit volgens de uitgangspunten van de cultuurvisie. Het college van B&W neemt een besluit over de subsidieverdeling. 

Naast de bedragen uit de huidige culturele subsidies wordt voor de jaren tot en met 2023 € 80.000 per jaar vrijgemaakt voor deze nieuwe subsidie.