Op woensdag 12 december vond de kick-off plaats van de beweegcoach in Sporthal Keizerslanden. Dit viel samen met de sportavond van Hart in Beweging. Hart in Beweging biedt sport aan voor mensen met hart- en vaataandoeningen en is de hoofdaanvrager van de Sportimpuls van ZonMW, de subsidie van waaruit de Beweegcoach gefinancierd gaat worden. 

De beweegcoach ondersteunt bestuurders en trainers van sport- en beweegaanbieders om ‘chronisch zieken’ en kwetsbare inwoners in beweging te brengen. Een van de taken van de beweegcoach is om te kijken welke sporten ook voor chronisch zieken toegankelijk zijn of zijn te maken. 
 
Naast Hart in Beweging is ook de stichting Deventer Sportploeg en deelnemende sportverenigingen een van de samenwerkingspartners. In samenwerking met de verenigingen, Sportbedrijf Deventer, het Deventer Ziekenhuis, Klimmendaal en Movido zal de beweegcoach ook gaan samenwerken met de beweegmakelaars. De beweegmakelaars Anita Ruiter en Marit Martens-Scheers zorgen voor een warme overdracht van patiënten van het Deventer Ziekenhuis en huisartsen naar gepast sport- en beweegaanbod. Ze merken dat het aanbod niet altijd aansluit bij de wensen en behoeftes van de patiënten. De beweegcoach zal hierop inspelen en samen met sport- en beweegaanbieders de komende twee jaar een stevig fundament bouwen om het aanbod passend en toegankelijk te maken.