Ontvangt u een uitkering van de gemeente? Of heeft u kort geleden gebruik gemaakt van een minimaregeling? Dan hebt u eind maart hebt u al € 400,- uitbetaald gekregen. Eind mei ontvangt u de rest van de toeslag (€ 400,-) op uw bankrekening.

Hebt u en ander laag inkomen of een schuldenregeling bij de gemeente Deventer? Dan kunt u uw aanvraag indienen op www.deventer.nl/energietoeslag

Bron: gemeente Deventer