In Overijssel is elf procent van de bevolking laaggeletterd. Dat betekent dat iedere arts van het Deventer Ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie waarschijnlijk onvoldoende tot zich kan nemen of niet na kan lezen. Het betekent ook dat op elke verpleegafdeling meerdere mensen liggen die informatie mogelijk niet snappen.

Afgelopen maandag werd daarom door het DZ en de bibliotheek een handtekening gezet onder ‘Taal werkt!’, een initiatief dat moet leiden tot betere zorg voor laaggeletterde patiënten. Dat gebeurt onder meer door zorgverleners trainingen aan te bieden. Ook komen er workshops met taalambassadeurs die tips geven.

Verder komt er een Taal- en Digipunt. Dat kan adviseren of kan verwijzen naar bibliotheken in de regio voor verdere ondersteuning. Daarnaast starten de samenwerkingspartners een onderzoek naar behandeltrajecten in het ziekenhuis om concrete knelpunten in kaart te brengen en aan te passen.