In totaal zijn tussen juni en eind september ca. 9.200 huurcontracten getekend. De meeste nieuwe huurder van DUWO zijn te vinden in Amsterdam. Daar zijn in de genoemde periode ruim 3.700 huurcontracten verstrekt. In Delft gaat het het in dezelfde periode om ruit 2400 huurovereenkomsten. in Den Haag betrekken tot eind september ruim 1600 studenten een DUWO-woning en in Leiden bij 1200. In Wageningen en Deventer, die samen een kleiner DUWO-filiaal vormen zijn 380 huurcontracten vergeven.

 

Bij de instroom voor het nieuwe studiejaar huisvest DUWO traditioneel voor het merendeel internationale studenten, die in augustus massaal arriveren. De Nederlandse studenten betrekken het hele jaar door DUWO-woningen, al zit ook hier de peil in de zomermaanden.