In een gevarieerd programma vindt tussen 15 november en 15 december a.s. een aantal educatieve, culturele en economische evenementen plaats.

2019 is het jaar waarin het dertig jaar geleden is dat de omwentelingen in Centraal- en Oost Europa (waaronder Roemenië) plaatsvonden. Een tweetal studieprojecten worden onder de aandacht gebracht, gerelateerd aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de VN, ook wel de Global Goals genoemd. In beide projecten werken verschillende sectoren en partners, zoals lokale overheden, onderwijs, het bedrijfsleven en NGO’s (Niet-Gouvernementele Organisaties) met elkaar samen op basis van een duurzaam internationaal leergemeenschapsconcept. De projecten dragen lokaal bij aan de wederzijdse duurzaamheidsdoelstellingen en sluiten aan op initiatieven als Deventer4GlobalGoals. Duurzame Internationale Leergemeenschap (Sustainable International Learning Community) Windesheim Honours College Zwolle, College Twello, Colegiul Agricole Danii Popovici-Barcianu in Sibiu en Transylvania College in Cluj-Napoca zetten een samenwerkingsverband met elkaar op.  De visie is om samen te werken met scholen, instituten en bedrijven om zo effectief te werken aan wereldwijde vraagstukken en de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Het tweede gezamenlijke studieproject wordt uitgevoerd door een groep International Business studenten van Universiteit Lucian Blaga in Sibiu en Saxion Hogeschool in Deventer. Deze studenten werken aan een gemeenschappelijk project, op basis van de lokale initiatieven en planning van de gemeenten Deventer en Sibiu op het gebied van Global Goals (17), in opdracht van en in samenwerking met lokale en regionale ondernemersorganisaties in Deventer (MKB/DKW Deventer) en Sibiu.

Voor de studenten betekent dit dat in de eerste plaats het accent wordt gelegd leggen op de volgende doelstellingen: Bevorderen van duurzame en inclusieve economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen (doel 8) , Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen (doel 12). Het hoofddoel van het project is om de economische samenwerking tussen bedrijven uit de regio’s Sibiu en Deventer binnen de bovengenoemde Global Goals verder te versterken door een bedrijfsplatform met bedrijven uit beide regio’s te creëren. De activiteiten worden op locatie uitgevoerd door 7 studenten van beide partners elk, geïntegreerd en samengebracht. De studenten presenteren kort de stand van zaken en tussentijdse resultaten tijdens het programma Focus op Roemenie in Deventer. Het project loopt van november 2019 tot februari 2020. Verder wordt aandacht besteed aan de uitwisseling van kennis via workshops voor studenten en docenten. Ook vinden netwerk- en sociale events plaats, in samenwerking met studenten uit Roemenië en andere Oost-Europese landen.

Tussen 3 en 10 december worden enkele delegaties uit de stad en regio Sibiu in Deventer verwelkomd. MKB Deventer heeft een aantal ondernemers, bedrijven, vertegenwoordigers van lokale en provinciale overheden en businessclubs uitgenodigd. Het doel is om door wederzijdse kennismaking, matchmaking en bedrijfsbezoeken, handelscont(r)acten te sluiten, agentschappen en/of distributiekanalen op te zetten tussen Roemeense en Nederlandse ondernemers en bedrijven in Deventer en Oost-Nederland. De handelsmissie wordt tevens als pilot (proef) gezien. Bij een succesvol verloop wordt een meer grootschalig vervolg in 2020 in Sibiu overwogen, mede als follow-up op de resultaten vanuit het studieonderzoek door de studenten uit beide steden.

Meer informatie over Focus op Roemenië op www.facebook.com/stichtingnetsib, www.netsib.nl, en op de websites en social media van de deelnemende partners.