Vooral uitzend- en oproepkrachten zijn kwetsbaar. Er zijn ook sectoren met banengroei: zorg & welzijn, openbaar bestuur en post & koeriers. Hier werken 195 duizend werknemers. In de regio’s Stedendriehoek en Noordwest Veluwe en Twente is de banenkrimp kleiner dan gemiddeld. Regio Zwolle wordt gemiddeld zwaar getroffen door de coronacrisis.

Banenkrimp
Vooral de uitzendbranche, reisbureaus, horeca, cultuur, sport & recreatie, luchtvaart en sierteelt kunnen te maken krijgen met zeer forse banenkrimp. Ook in andere sectoren is het verlies groot: detailhandel non-food, metaal & technologische industrie, overige dienstverlening (waaronder kappers), autohandel en personenvervoer over land. Bij elkaar werken er in deze sectoren 227 duizend werknemers in Overijssel en Gelderland Noord. Dit is 30% van alle werknemers. Vooral uitzend- en oproepkrachten lopen risico op minder of geen werk. Zij werken vaker in sectoren die hard geraakt worden. 

In onder andere onderwijs, ICT en financiële instellingen daalt het aantal banen niet of nauwelijks. Verder nemen de banen in zorg & welzijn, openbaar bestuur en post & koeriers juist toe. Hier werkt 26% van de werknemers in de regio: 195 duizend mensen. 

Kleiner banenverlies verwacht voor Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 
In de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe is het verwachte banenverlies door de coronacrisis kleiner dan gemiddeld. Dit komt door de werkgelegenheidsstructuur. Er werken minder mensen in sectoren die in 2020 sterk krimpen, zoals de sierteelt en luchtvaart. Bovendien werken er relatief veel mensen in de zorg en het openbaar bestuur: sectoren die juist groeien. 

Naast het uitvoeren van de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW), brengt UWV werkzoekenden en werkgevers bij elkaar in deze moeilijke tijd. Door de coronacrisis nam bijvoorbeeld bij Stella Fietsen de vraag naar met name elektrische fietsen erg toe. Door inzet van UWV konden werkzoekenden die net werkloos waren direct weer aan de slag bij deze werkgever.