Het Beste Leerbedrijf is een initiatief van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en is gericht op MBO-studenten. Zij volgen het praktijkgedeelte van hun opleiding bij een door SBB erkend leerbedrijf, wat het Deventer Ziekenhuis is. Erkende leerbedrijven zijn een schoolvoorbeeld voor de branche.

Opleiden in de zorg
‘Opleiden zit in onze genen en is een kerntaak van ons als STZ-ziekenhuis’, zegt Eric Kroon, lid raad van bestuur van het Deventer Ziekenhuis. ‘Niet alleen leiden we artsen op die in Groningen geneeskunde studeren, we leiden voor alle afdelingen in ons ziekenhuis mensen op. We bieden mensen de kans het vak onder de knie te krijgen en dankzij opleidingen zijn er ook in de toekomst voldoende gekwalificeerde mensen die zorg verlenen.’

Op voor landelijk
Eric Kroon nam namens het ziekenhuis en Margriet Weenk namens de CSA de erkenningen donderdag 19 juli in ontvangst. Een opmaat naar mogelijk meer. Op de Dag van het MBO op 19 november dingen alle provinciale winnaars mee naar de landelijke titel Beste Leerbedrijf. Met de verkiezing van het Beste Leerbedrijf van Nederland vragen het ministerie van OCW en SBB aandacht voor de 247.000 erkende leerbedrijven voor MBO-studenten. Met stageplekken en leerbanen nemen zij gemiddeld de helft van de opleidingstijd van de 500.000 MBO-studenten voor hun rekening.