Na verschillende oproepen zijn er tot op heden nog geen spontane reacties ontvangen van mensen die het stokje als voorzitter of als bestuurslid willen over nemen. Om een vereniging draaiende te houden is naast leiding toch ook een afdelingsbestuur noodzakelijk. 

Afdeling van de Omnivereniging
De gymvereniging functioneert als afdeling van de omnivereniging DSC met hoofdbestuur. Het huidige afdelingsbestuur wordt bezet door penningmeester, Fred de Haan, Melanie van den Beld die de activiteiten voor haar rekening neemt en mijn persoontje als voorzitter. De ledenadministratie wordt door Meryem Janse georganiseerd en daarnaast denkt ze met bestuurszaken mee.

Gym na corona
Ook helpen een aantal betrokken ouders met pr-activiteiten, ledenwerving, toestelbeheer en dat soort zaken. Echter het stukje bestuur krijgen ze nog niet rond.
Om de gym na de coronaperiode weer leven in te blazen zijn trekkers nodig die met enthousiasme weer een richting uitzetten om de komende jaren stabiliteit te kunnen geven aan de club.

Noodkreet
Het mag niet zover komen dat men in Diepenveen de handdoek in de ring moet gooien voor wat betreft de gym doordat er geen leiding en bestuur is.
Vandaar deze noodkreet. Help de club in de benen te blijven! Men komt graag met iedereen in contact die enthousiast is om de club verder te helpen.