Particulieren en andere organisaties
Niet alle dijken in het gebied van WDODelta zijn in eigendom van het waterschap. Ook particulieren en andere organisaties hebben gedeelten in eigendom. Bijvoorbeeld natuurorganisaties en gemeenten. Deze dijken zijn vaak niet opengesteld voor recreatie. Steeds vaker zien zij zich genoodzaakt bordjes te plaatsen om ongewenst bezoek te weigeren. Dit geldt vooral voor dijken langs de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water en het Zwarte Meer. 

Spelregels
Het waterschap stelt zelf de eigen dijken open voor recreatie met inachtneming van een aantal spelregels. Zo is het belangrijk dat men op de openbare wegen fietst of wandelt en daarvan niet afwijkt. Daarnaast moeten honden aangelijnd zijn en mag vee en fauna niet worden verstoord. Ook ruiters wordt nadrukkelijk gevraagd alleen van bestaande wegen gebruik te maken.