De stukken van Matteo Marangoni, Isil Kurmus Aleksandrov, Paola de Bruijn en Sigrid Spier werden afgelopen weekend in het Kunstenlab weergegeven. Ook werden er korte presentaties gegeven over de verschillende werken van de kunstenaars. In de presentaties werd bijvoorbeeld achtergrondinformatie verteld over de kunstwerken.

 

De tentoonstellingen

Quiet before the storm 
Matteo Marangoni toonde in de grote zaal de totaalinstallatie `Quiet before the storm`. De installatie bestaat uit een ensemble van ronddraaiende rubberbanden gespannen om houten kruisen. De tentoonstellingsruimte verandert hierdoor in muziekinstrument en klankkast tegelijk. De installatie geeft een bijna rituele beleving waarin hoorbare frequenties en infrageluid dwars door de ruimte en toeschouwer gaan. Dat geluid een spirituele inspiratie of religieuze emotie oproept, wordt onder meer beschreven door de antropoloog Donald Tuzin in zijn studies naar de snorrebot- cultus in Papoea Nieuw-Guinea.  Marangoni heeft zich in deze installatie laten inspireren door deze snorrebot, een muziekinstrument dat sinds de oudheid gebruikt wordt. Het bestaat uit een dun plaatje van hout of bot dat aan een koord rondgeslingerd wordt. De toonhoogte varieert met de snelheid waarmee het snorrebot wordt rondgeslingerd.
De plaats waar je als bezoeker in de ruimte staat zorgt voor een telkens veranderende beleving van het kunstwerk en van de ruimte zelf.

Traces
De Turkse Isil Kurmus Alexandrov toonde tekeningen, prints en animaties in de podiumruimte. In haar werk wil de kunstenaar zichtbaar maken wat zich naast de zichtbare werkelijkheid afspeelt in tijd en ruimte. Die zaken die voor iedereen voelbaar zijn, maar niet direct waarneembaar, ingegeven door bijvoorbeeld de relativiteitstheorie en de snaartheorie.
Door kleine elementen te gebruiken uit het dagelijks leven, creëert Isil een steeds veranderende film van snapshots en associaties om nieuwe verbanden te tonen en voelbaar te maken.
De titel `Traces` is een directe verwijzing naar de onderzoekende houding van de kunstenaar. Als een onderzoeker gaat zij te werk om stukjes van de puzzel te vergaren en het mysterie op te lossen. Bladeren op de grond suggereren de aanwezigheid van een boom. Oplichtende pixels op het scherm doen denken aan onbekende sterrenstelsels en planeten.

Van Origine
Van origine is een samenwerkingsproject van Paola de Bruijn en Sigrid Spier. Zij werkten vier jaar aan een kunstenaarsboek met zestien prenten, waarin zij hun natuurlijke nieuwsgierigheid en hun denken over oorspronkelijkheid presenteren in beeld en materiaal. Een aantal zeefdrukken is bewerkt: verrijkt met garen, voorzien van een blinddruk of uitsparingen. Hierdoor is het werk ook op de tast waarneembaar. Van origine wordt in de tentoonstelling aangevuld met vrij werk van beide kunstenaars.