Roy de Witte, gedeputeerde: “Een kerk is niet alleen een plek voor rouw en trouw. Er zit jarenlange betrokkenheid van dorpelingen in en dient vooral als plek om te ontmoeten en te delen. Dat mag niet verloren gaan, ondanks het afnemend aantal kerkgangers. Daarom willen we als provincie zien of en hoe inwoners hechten aan hun ontmoetingsplek en hebben we deze prijsvraag uitgeschreven”.  Een jury selecteerde uit alle ingezonden ideeën een top drie. De lokale initiatieven achter de Heilige Marcellinus kerk uit Broekland, de Heilige Plechelmuskerk uit Deurningen en de H.H. Simon en Judas kerk uit Reutum ontvingen van de provincie €25.000,- waarmee ze hun idee verder kunnen uitwerken.

Het thema ‘leegstaand religieus erfgoed’ leeft volop in Overijsselse dorpen. De provincie is dan ook aangenaam verrast door de kwaliteit van de ingediende plannen. Roy de Witte: “Er is veel emotie mee gemoeid. Ieder kerkgebouw heeft een uniek karakter en speelt een rol in veel dorpsverhalen, tradities en rituelen. Tussen nu en 2025 worden naar verwachting tientallen kerken aan de eredienst onttrokken. Maar bewoners willen hun kerkgebouw -vaak de centrale plek in het dorp- niet opgeven. Door deze prijsvraag hebben wij goed inzicht gekregen in de ideeën die er leven om ontmoeting te blijven stimuleren waardoor het kerkgebouw van betekenis blijft voor de gemeenschap. Ik ben echt verrast door de creativiteit en de manier waarop bewoners van het dorp willen samenwerken om het voor elkaar te krijgen. Dat draagvlak heb je ook nodig om er een succes van te maken. Want het geldbedrag is een mooi begin, maar het zijn vooral de betrokken mensen die er tijd en energie in steken.”   

Aandacht voor alle initiatieven 

Met de prijsvraag geeft de provincie drie veelbelovende plannen een goede start. “Maar ook de andere ideeën kunnen blijven rekenen op onze aandacht”, belooft De Witte. “Wat we uit de oogst van deze prijsvraag meenemen is dat de aard, de fase en de snelheid van de plannen per dorp verschillen. Belangrijke input voor ons beleid. We gaan dat in 2022 verder inventariseren en blijven daarbij in contact met alle ingediende ideeën en met anderen die nog plannen aan het maken zijn. We willen ondersteunen waar we kunnen. Dat gebeurt wellicht met adviezen op maat, verbinden aan het juiste netwerk of met een nieuwe regeling? We gaan het onderzoeken!” 

In totaal zijn er vijftien plannen bij de provincie ingediend. Vier plannen voldeden niet aan de criteria van de prijsvraag. Elf plannen zijn door de jury beoordeeld. De juryleden zijn Roy de Witte, gedeputeerde Leefbaar Platteland, Sociale Kwaliteit en Cultuur bij de provincie Overijssel en lid landelijke stuurgroep Religieus Erfgoed, Klaas van der Kamp, classispredikant van Overijssel en Jorien Kranendijk, projectleider programma Toekomst Religieus Erfgoed bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.