Dr. C.M. Hogenstijn heeft gedurende meer dan 35 jaar met zijn fenomenale kennis van de historie van Deventer en Overijssel, het verleden van de stad Deventer en de provincie Overijssel ontsloten. Hij deed en doet dit door het schrijven van tientallen boeken (41), wetenschappelijke artikelen (59) en overige publicaties, als boekrecensies, in memoriams, brochures en artikelen (meer dan 100) en honderden lezingen.  

Dr. C.M. Hogenstijn is als adviseur al tal van jaren actief voor de stichting Gedachtengoed Geert Groote stichting. Vanuit zijn brede en diepgaande kennis van de Moderne Devotie en de persoon van Geert Groote, wordt hij met regelmaat gevraagd voor bepaalde onderzoeksactiviteiten en evenementen. Voor het Historisch Centrum Overijssel en de IJsselacademie is hij actief sinds 1980. Dr. C.M. Hogenstijn is ook lid van een auteursteam rond Moderne Devotie met als oogmerk om tot een publicatie over dit thema te komen.  

Van 1999 tot 2015 was dr. C.M. Hogenstijn bestuurslid en lid van de Raad van Advies van de Vereniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG). Bij de R.K. Heilige Lebuïnusparochie is hij van 1984 tot 2015 als vrijwilliger werkzaam geweest. Dit in de functie van bestuurslid van de toenmalig parochie van de Broederenkerk te Deventer. En na de fusie van de Broederenkerk met verscheidene andere parochies in Zuidwest Salland ook als adviseur van de locatieraad Broederenkerk. Daarnaast is dr. C.M. Hogenstijn ook voorzitter van het bestuur van het “Cultuurfonds Broederenkerk”. 

Van 1975 tot 2016 is hij secretaris geweest en medeoprichter van de Historische Vereniging Deventer. Omdat hij zich verdienstelijk heeft gemaakt op historisch, cultureel en levensbeschouwelijk terrein heeft hij de volgende onderscheidingen reeds mogen ontvangen: 2001: Prijs van het Prins Bernard Cultuurfonds Overijssel 2005: Benoemd tot Ridder in de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem 2006: De la Court-Prijs 2012: Geert Groote Prijs (gedeeld) 2012: Deventer Stadspenning 2014: Gulden Adelaar (cultuur- en wetenschapsprijs.