Nu mag op dit deel mag 50 km/u worden gereden. Dat levert onveilige situaties op. Daarnaast is de Dorpsstraat hier bestraat met klinkers, wat geluidsoverlast veroorzaakt. Door de snelheid te verlagen, zal deze overlast mogelijk minder worden.

Door de ‘Werkgroep Dorpsstraat 30km’ en de gemeente zijn gezamenlijk een aantal voorstellen gedaan om van de Dorpsstraat, vanaf de Kleikoele tot aan de Sallandsweg, een 30-kilometergebied te maken. 

Planning
* Maandag 23 augustus (week 34) wordt een start gemaakt met de aanpassing van de kruising  Dorpsstraat/Sallandsweg. Gedurende ongeveer vier weken is dit deel van de weg afgesloten.
* Tegelijk wordt er ook gewerkt aan het deel tussen de Sallandsweg en de Kleikoele.
* De afsluiting van de kruising met de Kleikoele wordt zo kort mogelijk gehouden.
* De verwachting is dat de aannemer eind oktober klaar is met het werk.
* De NH kerk is tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar.

Busroute
Tijdens de werkzaamheden rijdt de buslijn van Keolis zijn route via de Randerstraat, Molenweg en Schapenzandweg. Er komt een tijdelijke halte aan de Roeterdsweg en Randerstraat.