De gemeente gaat over veel zaken in het sociaal domein: Van jeugdhulp, begeleid wonen, hulp aan inwoners met psychiatrische problemen, hulp in het huishouden van ouderen, tot hulp aan mensen met problematische schulden.   

Liesbeth Grijsen, wethouder Wmo: “Onze opgave is om hulp en ondersteuning toegankelijk en tegelijkertijd betaalbaar te houden. Dat kan bijvoorbeeld door in te zetten op preventie, want daarmee pakken we problemen van inwoners vroegtijdig aan én kan vaak dure zorg worden voorkomen. Dat doen we stap voor stap en samen met partners in de stad.”    

Het Verbindend kader geeft aan dat de komende jaren de nadruk ligt op preventie, op eenvoudige en integrale toegang in de wijk en op effectieve zorg en ondersteuning van goede kwaliteit. Ook gaat het kader in op de manier van monitoring van ontwikkelingen. Het college gaat met de raad in gesprek over het Verbindend kader Sociaal Domein.