De titel van ons verkiezingsprogramma luidt ’AWP: niet politiek, wel deskundig’. En dat is meteen de kortste samenvatting van waar de AWP voor staat”, zegt Arja Doornbosbestuurslid van de Algemene Waterschapspartij bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. 

De AWP zoekt nu mensen, die volgend jaar willen meedoen met de waterschapsverkiezingen. “Want water is van ons allemaal en hoe we omgaan met water, dat gaat iedereen aan. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van de klimaatverandering, met hoosbuien en lange warme perioden”, zegt Arja Doornbos.  

“Waterbeheer gaat uiteindelijk over de eigen leefomgeving. Ook op een flat drie-hoog heb je er last van als de straat onder water staat.” 

Kijk voor alle informatie op onze website:  www.AWP.nu