Gemeente Deventer en Waterschap Drents Overijsselse Delta nemen diverse maatregelen. 

  • Het waterschap heeft dode vissen geruimd en het waterpeil verhoogd, zodat er zuurstofrijk water wordt aangevoerd. Ook blijven zij het zuurstofgehalte monitoren. 
  • De gemeente heeft een pomp geplaatst om de vijver van extra zuurstof te voorzien en heeft het met tankwagens vuil langs de rietkraag weg gezogen. Helaas ervaren enkele buurtbewoners stankoverlast. 

Deze pomp blijft waarschijnlijk nog 1 week staan. De pomp heeft een gedempte motor, om overlast te voorkomen.