Discriminatie is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Bij de politie zijn in 2018 845 meldingen geregistreerd, bij de Meldpunten waren dat 631 meldingen van inwoners en 536 meldingen plaats voorval. 
Bijzonder aan deze monitor is dat zowel de plaats van het gemelde voorval als de plaats van de melder inzichtelijk is gemaakt. Dit geeft een juister beeld van de geregistreerde meldingen dan voorheen in de monitor gebruikelijk was.  

“Ik ben een transgender-man. Ik ben pas laat in mijn leven in transitie gegaan, dus ik heb nog veel vrouwelijke trekken. Waar ik me geen raad mee wist, was het feit dat mijn buren zo agressief op mijn “sociale coming-out” reageerden. Mijn dilemma heb ik eerst bij de woningbouwvereniging besproken, maar die konden mij op dat moment niet helpen. Bij het discriminatiemeldpunt vond ik een luisterend oor en meer. De klachtenconsulent stelde voor om samen met de woonconsulent in gesprek te gaan met mijn buren. In een goed gesprek wist de consulent van het meldpunt mijn buren inzicht te geven in mijn proces en is het discrimineren gestopt!” 

De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen bestaat dit jaar 11 jaar. Deze wet zorgt ervoor dat ervaren ongelijke behandeling bij een anti discriminatievoorziening gemeld kan worden.  Klachtenconsulenten van de antidiscriminatievoorzieningen verlenen bijstand op grond van de antidiscriminatiewetgeving. Want naast het strafrecht is er meer wetgeving dat zorgt voor gelijke kansen in gelijke gevallen, zoals de wet gelijke behandeling op grond van leeftijd. Het is daarom belangrijk dat alle meldingen van discriminatie bij de antidiscriminatievoorzieningen terecht komen. Zij kunnen vanuit de taak als gemeentelijke voorziening bijstand inzetten om betrokken partijen te helpen. Daardoor voelen mensen zich gehoord.